wettelijke eisen

Deze website en webshop voldoet aan alle wettelijke eisen die de Autoriteit Consument & Markt aan websites stelt. meer info op www.acm.nl